حضرت محمد (ص) کی بود

حضرت محمد چند زن داشت,حضرت محمد ص زندگينامه

حضرت محمد چند زن داشت

فهرست زنان حضرت محمد(ص) حضرت محمد چند زن داشت نام همسران حضرت محمد اسم زنانه حضرت محمد زنان صيغه اي حضرت محمد معرفي زنان حضرت محمد پيامبر خدا


علامه طباطبایی در تفسیر المیزان نوشته است:


«در خصال از امام صادق (علیه السلام ) روایت شده که فرموده : رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) با پانزده زن ازدواج کرد، و با سیزده نفر از آنان در آمیخت ، و چون از دنیا رفت نه نفر از آنان همسرش بودند، و اما آن دو نفرى که آن جناب با ایشان آمیزش نکرد، یکى عمره بود، و دیگرى سنا، و اما آن سیزده نفرى که با ایشان بیامیخت ، اول خدیجه دختر خویلد بود،...علامه طباطبایی در تفسیر المیزان نوشته است:


«در خصال از امام صادق (علیه السلام ) روایت شده که فرموده : رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) با پانزده زن ازدواج کرد، و با سیزده نفر از آنان در آمیخت ، و چون از دنیا رفت نه نفر از آنان همسرش بودند، و اما آن دو نفرى که آن جناب با ایشان آمیزش نکرد، یکى عمره بود، و دیگرى سنا، و اما آن سیزده نفرى که با ایشان بیامیخت ، اول خدیجه دختر خویلد بود، و بعد از او با سوده دختر زمعه ازدواج کرد، و سپس با ام سلمه که نامش هند، و دختر ابى امیه بود، و سپس با ام عبدالله عایشه دختر ابى بکر، و آن گاه با حفصه دختر عمر، و سپس با زینب دختر خزیمه بن حارث ام المساکین ، و بعد از او با زینب دختر جحش ، آن گاه با ام حبیب رمله دختر ابى سفیان ، و بعد از او با میمونه دختر حارث ، و سپس با زینب دختر عمیس ، آن گاه با جویریه دختر حارث ، و بعد از او با صفیه دختر حیى بن اخطب ، و آنکه خود را به رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) بخشید خوله دختر حکیم سلمى بود و آن جناب علاوه بر این همسران ، دو کنیز داشت ، یکى ماریه قبطیه ، و دیگرى ریحانه خندفیه ، که با آنان نیز معامله همسران آزاد را مى کرد، یعنى شبهاى خود را بین همسران و این دو کنیز تقسیم مى کرد و آن نه نفرى که در هنگام رحلت آن جناب همسرش بودند، عبارت بودند از عایشه ، حفصه ، ام سلمه ، زینب دختر جحش ، میمونه دختر حارث ، ام حبیب دختر ابو سفیان ، جویریه ، سوده ، صفیه ، که از همه فاضلتر خدیجه ، و بعد از او ام سلمه و سپس میمونه بود.»(ترجمه تفسیر المیزان جلد 16 صفحه 472 و 473)


این زنان بر اساس آیه قرآن به‌ امهات المؤمنین (آیه 6 سوره احزاب) مشهورند.


خدیجه دختر خویلد بن اسد بن عبدالعزی‌

عایشه دختر ابوبکر صدیق

صفیه دختر حیی بن اخطب‌

زینب دختر خزیمه

زینب دختر جحش

‌ام سلمه دختر امیه بن المغیره

‌سوده دختر زمعه بن قیس

ام حبیبه دختر ابوسفیان بن الحرب‌

‌حفصه دختر عمر بن الخطاب

جویریه دختر حارث بن ابوضرار

‌میمونه دختر حارث الهلالیه

زینب دختر عمیس

خوله دختر حکیم سلمی(خود را به پیامبر بخشید)

ماریه دختر شمعون قبطی

ریحانه خندفیه

عمره دختر یزید

سناء بنت سفیان

البته علامه جعفری تعداد زنان پیامبر را 9 نفر میداند که جز عایشه همگی بیوه و فقیر بودند قابل توجه است که پیامبر سالهای جوانی خویش را با خدیجه که از او مسن تر بوده و پیش از او دو شوهر دیده بود گذرانده است . اسامی زیر نیز در تاریخ طبری ذکر شده است، اما درخصوص درستی آن اختلاف نظر وجود دارد و مورد تردید می‌باشد.


فاطمه دختر سریح

هند دختر یزید

عصما دختر سیاء

زینب دختر یزید

هبله‌ دختر قیس

لیلی بنت الخطیم

ملائکه دختر کعب

شنباء دختر عمر الغفریه

ملائکه دختر داوود

دختر الجهال

تکانه

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم دی ۱۳۹۱ساعت 1:22  توسط   |